Členové klubu

PA24.JPG

Martin Králík - Martin - Jindřichův Hradec - 156 SW 2.4 JTDm Ti 129kW 385 Nm

email: mkralik@csas.cz

 

 

Web: Slimak07